Komunikacja z akcjonariuszami

02 listopad 2020 roku

Treść ogłoszenia dotyczącego wezwania akcjonariuszy z dnia 02 listopada 2020 roku.

30 kwietnia 2020 roku

Treść ogłoszenia dotyczącego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

28 września 2020 roku

Treść ogłoszenia dotyczącego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

01 październik 2020

Treść ogłoszenia dotyczącego Akcjonariuszy