Cart

Polityka prywatności i pliki cookie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DLA KLIENTÓW ADMINISTRATORA

  1. Administratorem Państwa danych osobowych są Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, dalej zwany „Administratorem”.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  3. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:
    • realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Polskimi Fabrykami Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
    • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., którym jest:

  • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych;
  • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami