Regulamin usługi Newsletter

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), w tym celu udostępniam swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:

  • wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,
  • mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania.