Cart
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Mixandmatch” jest Spółka Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440), ul. Ostrowiecka 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000041284, NIP:7640001526, REGON: 570064263, BDO 000019066, kapitał zakładowy: 23 866 106,40 zł (wpłacony w całości) zwana dalej Organizatorem.

 

 1. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem porcelana.pl (,,Sklep internetowy”).

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w dniu 1 kwietnia 2022r dokonają w Sklepie internetowym porcelana.pl zakupu produktów z kolekcji Mixandmatch na kwote minimum 150 PLN brutto i po ich wybraniu zamkną koszyk i przejdą do realizacji zamówienia;

 

 1. Aby skorzystać z promocji należy:

 

 1. Wybrać i dodać do koszyka produkty znajdujące się pod linkiem: https://porcelana.pl/mixandmatch.
 2. Przy zakupie promocyjnych produktów na kwotę minimum 150 PLN brutto, klient otrzymuje rabat 7% na produkty objęte promocją znajdujące się pod linkiem https://porcelana.pl/mixandmatch.

 

 1. Uczestnikowi Promocji spełniającemu warunki, o których mowa w pkt 2 powyżej będzie udzielony rabat 7% na produkty znajdujące sie pod linkiem https://porcelana.pl/mixandmatch.

 

 1. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie;

 

 1. Promocja nie dotyczy kolekcji koneser i produktów już przecenionych;

 

 1. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora*, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym organizatora w czasie trwania promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

 

 1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

 

 1. Promocja obowiązuje dnia 11.08.2024 r. od godziny 00:01 do godz. 23:59 dnia 31.08.2023

 

 1. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem porcelana.pl.

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2023 roku.